تجارت بین المللی - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

تجارت بین المللی

وطن دوست را آگاه خواهد کرد و کار با همه ذینفعان مربوطه در موافقتنامه های تجارت بین المللی است. ما با ارائه مشاوره به شرکت های مایل به انجام کسب و کار در شرق میانه و استرالیا. ما با منافع بخش خصوصی در مورد حل اختلاف های بین المللی تحت توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) کار می کنند. وطن دوست مشاوره در انطباق با تجارت دام، محصولات کشاورزی ، ماشین آلات صنعتی و قطعات، دارو و تجهیزات پزشکی . کار ما را پوشش می دهد زمینه های زیر:

• دادخواهی سازمان تجارت جهانی و ADR

• مذاکرات موافقتنامه تجارت و پیاده سازی

• دسترسی به بازار

• آداب و رسوم و قرنطینه

• انطباق صادرات ( تحریم و تحریم )

• سرمایه گذاری دو طرفه

Neo Websolution
اخبار و انتشارات