سرکوب و عدم نشر - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

سرکوب و عدم نشر

وکیل اصل وطن دوست دارای مدرک دکترا در این زمینه از قانون در گذشته در تعدادی از موضوعات پیچیده که در آن سرکوب و عدم نشر سفارشات بودند، انتخاب شدند و با موفقیت اعطا از طرف مشتریان شرکت عمل کرده و. وطن دوست متخصص به خصوص در به دست آوردن سرکوب و عدم نشر اسناد دادگاه و گزارش قانون، قبل از انتشار و اشاعه در اینترنت است.

 
در

در

علاوه بر این، ما درک می کنیم که هر کس بی گناه است تا زمانی که توسط دادگاه قانون خلافش ثابت شود. با این حال، شرایطی که در آن حکومت دادگاه باز، به موجب اصل عدالت باز است، در جهت منافع adminsitration عدالت را تایید کرد وجود دارد. به این منظور، پس از انتشار از تصمیمات قضایی در اینترنت فرد ممکن است خود را دارند و یا حریم خصوصی خود را با پتانسیل جذب آسیب جدی (فیزیکی، کلامی و یا اقتصادی) و یا شکل دیگری از پیش داوری جدی توسط همسالان و یا اعضای عمومی خود را نقض در حال حاضر یا در برخی از نقطه در آینده نزدیک. مشکلات نیز بدتر زمانی که برای مثال در پایان جلسه دادگاه، دادگاه می یابد فرد بی گناه از ارتکاب جرم. در چنین شرایطی، به مضرات ذکر شده در بالا ممکن است کوتاه به اثرات طولانی مدت بر فرد داشته باشد. به منظور جلوگیری از این، مشتریان ما ممکن است در کسب دستور به سرکوب و مهار انتشار اطلاعات حساس و یا خصوصی از طریق گزارش قانون قادر به جذب آسیبی به آنها بعد از انتشار خود را در اینترنت به دنبال خدمات ما است. وطن دوست به عنوان تبدیل شدن به یکی از سریع ترین زمینه های رشد در بخش قانونی می بیند این منطقه از قانون است. بالاترین مورد مشخصات در مورد این منطقه از قانون V Welker [2011] NSWCA 425 (21 دسامبر 2011) درگیر خانم جینا راینهارت، در Rinehart.

Neo Websolution
اخبار و انتشارات