روابط محل کار و اشتغال - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

روابط محل کار و اشتغال

وطن دوست قادر به ارائه مشاوره حقوقی خاص در مورد روابط کاری و مسائل مربوط به اشتغال است. خدمات ما با توجه به تغییرات مداوم در این منطقه از قانون منعکس در قانون و فن آوری ارائه شده است.

در

در

در امروز رقابتی و سرعت گام محیط کار، مهم است که شرکت ها و افراد به طور قانونی پوشانده شده است. ما قادر به شما از طریق نگهداری از اشتغال، روابط صنعتی، بهداشت و ایمنی شغلی (OH & S)، اخراج ناعادلانه و تبعیض است.

در

در
 

وطن دوست ارائه دهنده خدمات در زمینه های زیر:

در

در

 • • قرارداد کار کنید

   

 • • ادعای قرارداد ناعادلانه، اختلافات ختم و اقدامات اخراج ناعادلانه

   

 • • تعمیر و نگهداری از اطلاعات محرمانه و مالکیت معنوی

   

 • • ضد تبعیض

   

 • • حوادث محل کار کنیم

   

 • • ایمنی و بهداشت حرفه

   

 • • محدودیت های تجارت

   

 • • فرصت های برابر کنید

Neo Websolution
اخبار و انتشارات