خطرات سایبر - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

خطرات سایبر

پیشرفت فن آوری به معنای چالش های جدید به افراد و شرکت ها. افزایش قرار گرفتن در معرض به جهان آنلاین در یک افزایش سریع در بروز آنلاین جرایم اینترنتی، از جمله، هک، سرقت هویت، و نقض داده شده است. این بروز جرایم اینترنتی می تواند در آسیب های فوق العاده ای به هر دو فرد و کسب و کار عامل بر روی وب است. علاوه بر این، شرکت های تحت افزایش فشارهای خارجی قرار داده شده تا با رعایت تنظیم کننده و دیگر مشاوران امنیتی جهت حفاظت اطلاعات شخصی و برای محافظت در برابر خطر آوردن آسیب به حسن نیت و شهرت از مشتریان خود و دیگر کسب و کار آنها با رسیدگی کند.

در
 

در
وطن دوست مشاوره طراحی شده برای جلوگیری و محدود کردن قرار گرفتن در معرض از مشتریان ما را به خطرات اینترنتی و آسیب پذیری های دیگر مربوط به اینترنت فراهم می کند.

در

در
این شامل:

در

در

 • • سیاست و انطباق

   

 • • حریم خصوصی و حفاظت از داده

   

 • • کاهش خطر آنلاین و پیشگیری

   

 • • رایانش ابری و مسائل امنیتی

   

 • • انطباق صلاحیت بین المللی در

   

 • • انطباق با مقررات بین المللی داده ها در

   

 • • گزارش از نقض داده به دفتر کمیساریای اطلاعات را

   

 • • مسائل افترا آنلاین و اقدامات حذف کنید

Neo Websolution
اخبار و انتشارات