تاریخ - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

تاریخ

در سال 2012 تاسیس شده توسط دکتر رضا کوروش وطن دوست، وطن دوست وکلا بر ارزش های سنتی از خدمات حقوقی و تعالی در حالی که اتخاذ فن آوری های جدید و نوآوری های دیگر را قادر می سازد شرکت به مشتریان پیچیده و خدمات در حال تحول امروز است. دکتر وطن دوست یک وکیل است و وکیل دادگاه عالی NSW، دادگاه فدرال و دادگاه عالی استرالیا و قبل از ایجاد شرکت ؛ صرف چند سال کار به عنوان یک پزشک قانونی در نقش داخلی و خارجی در حرفه های حقوقی .
بیشتر>

Neo Websolution
اخبار و انتشارات