Gebruiksvoorwaarden - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

Gebruiksvoorwaarden

VATANDOUST WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Juridische informatie en kennisgevingen

Eigendom van de Site; Akkoord met Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Vatandoust website op www.vatandoust.com.au en alle bijbehorende sites gelinkt aan www.vatandoust.com.au door Vatandoust, haar dochterondernemingen en filialen, inclusief Vatandoust sites over de hele wereld (gezamenlijk de “Site”). De site is eigendom van Vatandoust Advocaten Pty Ltd ACN 146 777 960 t / a Vatandoust advocaten of Vatandoust en haar licentiegevers. DOOR DE SITE, U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD, NIET GEBRUIKEN DE SITE.

Vatandoust behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen delen van deze gebruiksvoorwaarden, op elk moment. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de site na het posten van veranderingen zal betekenen dat u instemt en akkoord gaat met de wijzigingen. Zolang u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, Vatandoust verleent u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om te gaan en gebruik van de site.

Inhoud

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, merken, logo’s, geluiden, muziek, kunst en computer-code (gezamenlijk, “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, uitdrukking, ” look and feel “en de rangschikking van dergelijke content, informatie op de site is in eigendom, beheer of in licentie gegeven door of aan Vatandoust, en wordt beschermd door trade dress, auteursrechten, patenten en handelsmerken wetten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid op welke wijze (waaronder “mirroring”) naar elke andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming, zonder Vatandoust uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

U kunt informatie over Vatandoust diensten (zoals data sheets, op kennis gebaseerde artikelen, en soortgelijke materialen) met opzet door Vatandoust voor het downloaden van de site beschikbaar gesteld, op voorwaarde dat u een eigen bericht taal niet (1) te verwijderen in alle exemplaren van dergelijke documenten , (2) het gebruik van dergelijke informatie alleen voor uw persoonlijk, niet-commerciële informatieve doeleinden en niet te kopiëren of post dergelijke informatie op een computer in het netwerk of uitgezonden in welke media, (3) geen wijzigingen aan dergelijke informatie, en (4 ) geen aanvullende toezeggingen of garanties met betrekking tot dergelijke documenten te maken.

Uw gebruik van de Site

U mag geen “deep-link”, “page-schrapen”, “robot”, “spider” of andere automatische apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, te gebruiken om toegang te verwerven, kopiëren of monitoren enig gedeelte van de Site of enige Inhoud, of op enige wijze te reproduceren of te omzeilen de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud, te verkrijgen of trachten te materialen, documenten of informatie via elk middel niet opzettelijk door de ter beschikking gestelde verkrijgen Site. Vatandoust behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang tot een deel of kenmerk van de site, of enige andere systemen of netwerken verbonden aan de Site of enige Vatandoust server, of voor één van de aangeboden op of via de site, door hacking diensten te krijgen, wachtwoord “mining” of andere onwettige middelen.

Je mag niet onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk verbonden is met de site, noch inbreuk op de veiligheid of authenticatie maatregelen op de Site of een netwerk is aangesloten op de site. U mag geen reverse look-up, te traceren of proberen om alle informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de site, of enige andere klant van Vatandoust, inclusief eventuele Vatandoust traceren rekening geen eigendom van u, naar de bron, of gebruik maken van de Site of enige dienst of informatie beschikbaar zijn of worden aangeboden door of via de site is gemaakt, op welke wijze waarbij het doel is om alle informatie te onthullen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Site.

Gaat u ermee akkoord dat u geen actie die een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van de Site of Vatandoust systemen of netwerken, of systemen of netwerken verbonden aan de Site of Vatandoust oplegt niet zal nemen.

U stemt ermee in een apparaat, software of routine te gebruiken om in te grijpen of proberen te interfereren met de goede werking van de site of een transactie wordt uitgevoerd op de site, of met een andere persoon gebruik van de Site.

Je mag geen headers vervalsen of anderszins identifiers te manipuleren om de oorsprong van een bericht of doorgeven u naar Vatandoust op of via de site of een dienst aangeboden op of via de site te verhullen. U mag niet beweren dat je bent, of dat u vertegenwoordigt, iemand anders, of uitgeven voor een andere persoon of entiteit.

U mag de Site of enige Inhoud voor enig doel dat onwettig is of door deze gebruiksvoorwaarden verboden is, of om de uitvoering van een illegale activiteit of een andere activiteit die de rechten van Vatandoust of anderen schendt vragen gebruiken.

Andere voorwaarden

Aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn om juridische diensten en op specifieke delen of functies van de site, met inbegrip van prijsvragen, promoties of andere vergelijkbare functies, die alle termen worden gemaakt van een deel van deze gebruiksvoorwaarden door deze verwijzing. U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke andere voorwaarden en condities, met inbegrip van eventueel vertegenwoordigen dat u voldoende wettelijke leeftijd te gebruiken of deel te nemen aan een dergelijke dienst of functie. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden geplaatst voor of van toepassing zijn op een specifiek gedeelte van de Site of voor een dienst aangeboden op of via de site, wordt deze termen te controleren met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de Site of de specifieke dienst.

Vatandoust eventuele verplichtingen met betrekking tot haar diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op grond waarvan zij worden verstrekt, en niets op deze Site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten.

Vatandoust kunnen veranderingen aan een aangeboden op de site, of om de geldende prijzen voor dergelijke diensten, op elk gewenst moment diensten, zonder voorafgaande kennisgeving. De materialen op de Site met betrekking tot diensten kunnen verouderd zijn, en Vatandoust maakt geen enkele toezegging aan de materialen op de site te werken met betrekking tot deze diensten.

De volgende termen ook regeren en van toepassing op uw gebruik van de site, en ze zijn hierin opgenomen door deze verwijzing:

Elk van deze beleidsterreinen kan worden gewijzigd van tijd tot tijd en zijn onmiddellijk van kracht op het versturen dergelijke veranderingen op de Site.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Bepaalde functies en diensten die worden aangeboden op of via de site kan je nodig hebt om een ​​account (met inbegrip van het opzetten van een Vatandoust ID en wachtwoord) te openen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die u te houden voor uw account, met inbegrip van uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die als gevolg van uw niet in slagen om deze informatie veilig en vertrouwelijk te houden optreedt onder uw account. U stemt ermee in Vatandoust onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk zijn voor verliezen van Vatandoust of een andere gebruiker of bezoeker van de site zal worden gehouden als gevolg van iemand anders met uw Vatandoust ID, wachtwoord of account als gevolg van uw niet om uw account informatie veilig en vertrouwelijk te houden.

Je mag niet iemand anders Vatandoust ID, wachtwoord of account te gebruiken op elk gewenst moment zonder de uitdrukkelijke toestemming en de toestemming van de houder van dat Vatandoust ID, wachtwoord of account. Vatandoust kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Privacy

Vatandoust Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze Site, en de voorwaarden zijn gemaakt van een deel van deze gebruiksvoorwaarden door deze verwijzing. Om Vatandoust Privacybeleid bekijken, klik hier. Bovendien, met behulp van de site, u ermee akkoord dat Internet uitzendingen zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat alle berichten of informatie die u naar de site kan worden gelezen of onderschept door anderen, ook al is er een speciaal bericht dat een bepaalde overdracht (bijvoorbeeld creditcardinformatie) gecodeerd.

Links naar andere sites en de Vatandoust Site

Deze Website kan links naar andere onafhankelijke derde partij websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. Deze Gekoppelde sites worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van onze bezoekers. Dergelijke Gelinkte Sites zijn niet onder Vatandoust controle en Vatandoust is niet verantwoordelijk voor en heeft de inhoud van dergelijke Gekoppelde sites, met inbegrip van alle informatie of materialen die op dergelijke Gekoppelde Sites niet onderschrijven. U moet uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw interactie met deze gelinkte sites.

Voorbehoud

Vatandoust niet beloven dat de site of enige inhoud, diensten of kenmerk van de site foutloos of ononderbroken, of dat alle gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat uw gebruik van de site zal specifieke resultaten bieden zullen zijn. De site en de inhoud ervan worden geleverd op een “as-is” en “als beschikbare” basis. Alle gegevens op de site informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vatandoust kan niet garanderen dat alle bestanden of andere gegevens die u kunt downloaden van de site vrij is van virussen of besmetting of destructieve kenmerken zal zijn. Vatandoust wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle garanties van nauwkeurigheid, niet-schending, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Vatandoust wijst alle aansprakelijkheid voor handelingen, weglatingen en gedrag van derden in verband met of gerelateerd aan uw gebruik van de site en / of enige Vatandoust diensten. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de site en gelinkte sites. uw enige remedie tegen Vatandoust voor ontevredenheid met de site of enige inhoud is om te stoppen met het gebruik van de site of dergelijke inhoud. Deze beperking van opluchting is een onderdeel van de afspraak tussen de partijen.

De bovenstaande disclaimer van toepassing op enige schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door een falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, computervirus, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van, of het gebruik, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van de actie.

Vatandoust behoudt zich het recht voor om een ​​van de volgende doen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving: (1) te wijzigen, op te schorten of de werking van of de toegang beëindigen tot de site, of een gedeelte van de site, om welke reden; (2) te wijzigen of de site, of een gedeelte van de site, en alle van toepassing zijnde beleid of voorwaarden; en (3) de werking van de site, of enig gedeelte van de Site, te onderbreken om routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of andere veranderingen uitvoeren.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behalve waar verboden door de wet, in geen geval zullen Vatandoust aansprakelijk zijn voor enig indirecte verstrekkende voorbeeldige incidentele of kleine schade, inclusief gederfde winst, zelfs als Vatandoust hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, niettegenstaande de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, Vatandoust wordt gevonden door een rechtbank om u aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Site of enige Inhoud te zijn, Vatandoust Advocaten is een verplichting beperkt Law Firm gedekt door een regeling, onder professionele standaarden Wetgeving goedgekeurd.

Vergoeding

U gaat ermee akkoord en houd Vatandoust, haar werknemers, en of erkende agenten te vrijwaren van elke eisen, verlies, aansprakelijkheid, aanspraken of kosten (inclusief advocaatkosten), ingediend tegen Vatandoust door derden als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de site.

Overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden

Vatandoust kan alle informatie die we over u (met inbegrip van uw identiteit) als we vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de site, of te identificeren, contact of juridische stappen tegen iemand die kunnen onthullen die schade toebrengen aan of interferentie met (opzettelijk of onopzettelijk) Vatandoust rechten of eigendom, of de rechten of het eigendom van bezoekers aan of gebruikers van de site, inclusief Vatandoust klanten. Vatandoust behoudt het recht om te allen tijde alle informatie bekend te maken die Vatandoust nodig acht om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek. Vatandoust kan uw gegevens ook openbaar maken wanneer Vatandoust vaststelt dat de toepasselijke wetgeving vereist of toestaat een dergelijke openbaarmaking, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

U erkent en aanvaardt dat Vatandoust elke toezending of mededeling kan behouden door u met Vatandoust via de Site of enige dienst aangeboden op of via de site, en kan ook dergelijke gegevens openbaar maken als nodig is om dit te doen door de wet of Vatandoust bepaalt dat een dergelijk bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) aan een juridisch proces, (2) af te dwingen deze Gebruiksvoorwaarden, (3) te reageren op claims dat dergelijke gegevens in strijd met de rechten van anderen, of (4) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Vatandoust, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de site, en het publiek.

Gaat u ermee akkoord dat Vatandoust kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen uw toegang tot de site en / of blokkeren van uw toekomstige toegang tot de site als we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die kunnen worden hebben geschonden in verband met uw gebruik van de Site. U aanvaardt tevens dat een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onrechtmatige en oneerlijke handelspraktijken zullen vormen, en zal onherstelbare schade toebrengen aan Vatandoust, waarvoor monetaire schadevergoeding zou ontoereikend zijn en gaat u akkoord met Vatandoust verkrijgen van een voorlopige of billijke opluchting dat Vatandoust nodig acht of passend in dergelijke omstandigheden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op andere rechtsmiddelen Vatandoust kunnen hebben op de wet of in het eigen vermogen.

Gaat u ermee akkoord dat Vatandoust kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen uw toegang tot de site, voor oorzaak, waaronder (maar niet beperkt tot) (1) verzoeken van wetshandhaving of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelf geïnitieerde rekening deleties), (3) beëindiging of materiële modificatie van de Site of enige dienst aangeboden op of via de site, of (4) onverwachte technische problemen of problemen.

Als Vatandoust vergt wel enige juridische stappen tegen u als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, zal Vatandoust recht hebben om te herstellen van u en gaat u akkoord met, provisies en kosten van een dergelijke actie alle redelijke advocaten ‘te betalen, in aanvulling op elke andere hulp verleend aan Vatandoust. Gaat u ermee akkoord dat Vatandoust niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Site als gevolg van een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht; Dispute Resolution

U stemt ermee in dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van alle geschillen, zullen door de wetten van Australië en door de wetten van de staat New South Wales, beheerst, zonder verwijzing naar zijn wetsconflicten bepalingen. Gaat u akkoord met de persoonlijke jurisdictie van en locatie in de staat en federale rechtbanken in New South Wales, en afstand doen van enig bezwaar tegen dergelijke jurisdictie of locatie. De voorgaande bepaling betreffende locatie is niet van toepassing als je een klant, gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten of enig deel van Azië.

Vrij van verbood

Vatandoust beheert en exploiteert de www.vatandoust.com.au Site vanuit de locatie in Sydney, NSW, Australië; Vatandoust andere sites kunnen worden toegediend en worden bediend vanaf verschillende locaties buiten Australië. Hoewel de site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, diensten besproken, waarnaar wordt verwezen, verstrekt of aangeboden via of op de site zijn beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten Australië. Vatandoust behoudt zich het recht te beperken, naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van een functie, product of dienst aan een persoon of geografisch gebied. Elk aanbod voor elke dienst die op de site is vrij van verbood. Als u ervoor kiest om toegang tot de site van buiten Australië, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Diversen

Je mag niet gebruiken of te exporteren of wederuitvoer enige Inhoud of een kopie of aanpassing van dergelijke content, of een dienst aangeboden op de site, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief zonder beperking Australische export wet- en regelgeving.

Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden gehouden door een rechtbank of ander bevoegde rechter nietig of niet afdwingbaar te zijn, worden deze bepalingen worden beperkt of geëlimineerd het noodzakelijke minimum beperkt en vervangen door een geldige bepaling die het best belichaamt de intentie van deze gebruiksvoorwaarden, zodat deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Vatandoust met betrekking tot uw gebruik van de site, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken eerder bestaande tussen u en Vatandoust met betrekking tot dat gebruik worden hierbij opgeschort en geannuleerd. Anders dan zoals voorzien in een juridische service-overeenkomst die u met Vatandoust voeren, Vatandoust zal geen enkele contra-aanbiedingen om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, en al deze aanbiedingen worden hierbij categorisch afgewezen. Vatandoust ‘falen aan te dringen op of af te dwingen strikte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een afstand van Vatandoust van enige bepaling of enig recht heeft om deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, noch zal een cursus van gedrag tussen Vatandoust en u of een andere partij geacht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als enige rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan derden.

Feedback en informatie

Alle feedback die u verstrekt op deze site wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. Vatandoust is vrij om deze informatie op een ongelimiteerde basis te gebruiken.

De informatie op deze website informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Copyright © 2012-2018 Vatandoust Advocaten Pty Ltd, Alle rechten voorbehouden.

Vatandoust Advocaten

Level 23, 52 Martin Place

SYDNEY NSW 2000

AUSTRALIË

Geactualiseerd door Vatandoust op 6 maart 2018

Neo Websolution
Nachrichten und Publikationen